Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Lippens | Wines erg belangrijk. Lippens | Wines wil bij het bestellen geen alcoholische dranken bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe Lippens | Wines invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Lippens | Wines wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

 

De geborgde werkwijze omschrijft: 
  1. Hoe Lippens | Wines samen met eventuele bezorgdiensten, de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van alcoholische dranken tot en met de bezorging;
  2. Hoe Lippens | Wines ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Lippens | Wines.
  3. Hoe Lippens | Wines controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 
Leeftijdscontrole bij bestellen

Voordat u als klant de bestelling op www.webshop.lippenswines.nl afrond, vragen wij u om uw geboortedatum in te vullen. U dient dit naar waarheid in te vullen

Leeftijdscontrole bij levering

U zult zich bij levering van een wijnbestelling moeten legitimeren. Deze check dient altijd te worden uitgevoerd door de bezorger, ook wanneer het evident is dat u óf degene die het pakket voor u in ontvangst neemt, ouder is dan 18 jaar! 

– Een bezorger van een van onze vervoerspartners controleert de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID bewijs dat u gereed houdt. De laatste 5 tekens van uw legitimatiebewijs worden genoteerd. 

– Onze eigen bezorger controleert de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van onze eigen bezorger bent geïdentificeerd en u wordt herkend door onze bezorger en/of het is voor onze eigen bezorger evident dat u ouder bent dan 25 jaar, kan dit door onze bezorger als dusdanig ook als verificatie worden genoteerd. 

Wij begrijpen dat het hier om privacy gevoelige gegevens gaat en verklaren hierbij dat zowel wij zelf als onze vervoerspartner hier volgens AVG richtlijnen naar handelen. Uw gegevens worden een tot 5 jaar lang bewaard, omdat ons én onze vervoerspartner door controlerende instanties ook op een later tijdstip nog gevraagd kan worden naar deze gegevens! 

 
Als u zelf niet aanwezig bent
Het kan natuurlijk zijn dat niet u, maar iemand anders uw bestelling in ontvangst neemt. Dit kan alleen als de andere persoon zelf 18+ is en dit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan aantonen. Op dat moment zal de bezorger zijn/haar gegevens vastleggen. Indien er niemand aanwezig is van 18+, mag het pakket niet worden overhandigd. 
 
Levering bij de buren en neerzettoestemming
Helaas is het per 1 juli 2021 wettelijk niet toegestaan pakketten met alcohol bevattende drank bij de buren af te leveren en kan er ook géén neerzettoestemming meer worden gegeven. Vooralsnog vindt ook geen aflevering bij een pakketshop plaats. Bij een niet thuis levering zal de bezorger één 2e bezorgpoging ondernemen, hierna gaat uw bestelling retour naar ons. Helaas zijn wij genoodzaakt om dit pakket dan wederom bij u aan te bieden, waarvoor €7,95 verzendkosten in rekening zullen worden gebracht. 
 
Werkwijze en verpakking voorwaarden
Onze werkwijze is bekend bij al onze medewerkers en bij onze vaste distributeur. Daarnaast werken wij speciale, voor wijn bestemde verzenddozen en reguliere wijndozen waarvan de inhoud duidelijk is. 
 
Hartelijk dank voor uw begrip.
 
Lippens | Wines doet er alles aan om met deze geborgde werkwijze de maatschappelijke verantwoordelijkheid omtrent alcoholgebruik te stimuleren. 
 
Verantwoord Alcohol gebruik
Wij staan ervoor dat het alcoholgebruik van minderjarigen tot een minimum wordt teruggedrongen. Wij verkopen geen alcohol aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. 
 
Meer weten over verantwoordelijk alcoholgebruik?